Historia

·         1987 Firman grundas av Einar Knudsen
·         1989 Markförvärv för vildmarkslägret
·         1990 Invigning av vildmarkslägret med två stugor och en liten bastu
·         1992 Invigning av restaurang/konferensbyggnad vid rastplatsen
·         1996 Expansion av vildmarkslägret
·         1997 Startar vinteröverlevanadsläger för svenska armén vid vildmarkslägret
·         1997 Vinnare av största friluftseventet i Kiruna (1200 gäster), Pris för
”Utomordentlig destination” under eventet
·         1998 Pris för bästa företag i Kirunakommun
·         2000 Pris för bästa friluftsföretag i hela Sverige
·         Grundandet av den nya firman Ice hotel adventures med en marknadsandel på 50%. Andelen såldes till ishotellet 2003 för att återinvestera pengarna i Lappeasuando
·         2000 Expansion med bastuhus vid rastplatsen och utökade sommarerbjudanden
·         2006 Prestigefyllt samarbete för övning av vinterkörning med Volvo
·         2007 Försäljningstillkännagivande av Lappeasuando
·         2008 Påbörjar försäljningsförhandlingar med Barbara Willen
·         2008 Börjar affärsoperation genom Barbara Willen
·         2009 Invigning av det nybyggda boendet
·         2013 Försäljningstillgännagivande av Lappeasuando
·         2014 Börjar affärsoperation genom Franziska Kohler
·         2016 Ny hemsida lanseras (22.4.2016)